Wyłącznik, Rozłącznik i Odłącznik – Podobieństwa i Różnice

W tym artykule postaramy się odpowiedzieć na często pojawiające na różnego rodzaju forach poświęconych elektryce pytanie dotyczące różnic pomiędzy wyłącznikiem a rozłącznikiem czy odłącznikiem.

Wyłącznik

Nadprądowy wyłącznik instalacyjny "eS"

Wyłącznikiem przyjęło się określać elektryczny łącznik mechanizmowy, który  zarówno w warunkach normalnych (znamionowych), jak również w przypadku wystąpienia prądu przeciążeniowego i zwarciowego może rozłączać i załączać zasilanie. Charakterystyczną cechą wyłączników jest sygnalizacja utworzenia przerwy w obwodzie.

Wyłączniki możemy podzielić na dwa podstawowe typy: wyłączniki manewrowe oraz zabezpieczające. Pierwsze z nich pozwalają na załączanie i wyłączanie zasilania, zaś drugie umożliwiają samoczynne wyłączenie zasilania w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych. Przykładem wyłącznika pierwszego typu (manewrowego) może być łącznik oświetlenia, zaś przykładami wyłączników zabezpieczających mogą być instalacyjne wyłączniki nadmiarowo-prądowe oraz wyłączniki różnicowo-prądowe.

Odłącznik

Zadaniem odłącznika w instalacji elektrycznej jest stworzenie bezpiecznej przerwy izolacyjnej. Załączanie lub wyłączanie przy pomocy odłącznika realizowane jest najczęściej w stanie bezprądowym lub przy płynących prądach o niewielkich wartościach – znacznie mniejszych od wartości znamionowych.

Rozłącznik

Rozłącznikiem nazywamy łącznik elektryczny który wykorzystuje się do wyłączania prądów roboczych, których wartość nie przekracza 10-krotności prądu znamionowego. Najpopularniejszym przykładem rozłączników są styczniki.
Stycznik - Przykład rozłącznika

Kolory przewodów fazowych L1 L2 L3

W poprzednim artykule zajęliśmy się tematem podstawowych oznaczeń w elektryce opisaliśmy tam jakimi skrótami oznacza się w elektryce przewody fazowe oraz przewód neutralny. Teraz pójdziemy o krok dalej i zajmiemy się tematyką oznaczeń i kolorów przewodów fazowych w instalacji 3-fazowej.

Oznaczenia faz w instalacji 3F

Obecnie przewody fazowe w instalacji 3-fazowej oznaczane są za pomocą następujących symboli:

  • L1 – faza 1,
  • L2 – faza 2,
  • L3 – faza 3,

W starszych instalacjach można również spotkać oznaczenia:

  • U – faza 1,
  • V – faza 2,
  • W – faza 3,

Kolory faz L1 L2 L3

Zgodnie z polską normą PN-HD 308 S2 – “Identyfikacja żył w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowanych” w instalacjach elektrycznych, układach rozdzielczych oraz w zasilaniu stałych i ruchomych odbiorników energii elektrycznej przewody fazowe powinny być oznaczane następującymi kolorami: brązowy, czarny, szary. Co prawda norma nie przypisuje bezpośrednio koloru do danej fazy jednak sugerując się kolejnością kolorów przewodów podaną w tabeli oraz wzorując się na niemieckiej normie DIN VDE 0293-308 “Identification of cores in cables and flexible cords by colours” zaleca się przyjęcie następującego sposobu oznaczania przewodów fazowych:

  • L1 – faza 1 – kolor brązowy (brown),
  • L2 – faza 2 – kolor czarny (black),
  • L3 – faza 3 – kolor szary (grey),
Oznaczenia kolorów przewodów fazowych L1, L2, L3

Oznaczenia kolorów przewodów fazowych L1, L2, L3

Co oznacza L i N w elektryce?

Zgodnie z pytaniem postawionym w tytule tego artykułu “Co oznacza L i N w elektryce?” postaramy się dzisiaj wyjaśnić co oznaczają przywołane litery.

Co oznacza L w elektryce?

Za pomocą litery “L” w elektryce przyjęło się oznaczać przewody fazowe. W przypadku instalacji 1-fazowej przewód fazowy oznacza się za pomocą wspomnianej już litery “L”, gdy zaś mamy do czynienia z instalacją 3-fazową wówczas dodatkowo do litery dołączany jest indeks w postaci cyfry pozwalający na oznaczenie poszczególnych faz – tak więc w tym przypadku mamy: “L1”, “L2”, “L3”. Przewody fazowe przyjęło się oznaczać kolorami: czarnym lub brązowym, a niekiedy również szarym, czerwonym oraz białym.

Należy pamiętać, że w napięcie w przewodzie fazowym względem ziemi wynosi 230V, a względem innego przewodu fazowego 400V w związku z czym dotknięcie części przewodzącej (niezaizolowanej) może skutkować porażeniem elektrycznym.

Co oznacza N w elektryce?

Kolory przewodów - N - niebieski, L - czarny lub brązowy

Kolory przewodów – N – niebieski, L – czarny lub brązowy

Literą “N” i kolorem niebieskim w elektryce oznacza się przewód neutralny – jest on niezbędny do prawidłowej pracy instalacji elektrycznej, przewód ten jest również połączony z neutralnym punktem transformatora oraz dodatkowo uziemiony – w związku z tym napięcie panujące w tym przewodzie względem ziemi wynosi 0V.

Dotknięcie części czynnej takiego przewodu “nie powinno” więc skutkować porażeniem prądem elektrycznym – celowo użyłem określenia “nie powinno” w cudzysłowie, ponieważ mogą się zdarzyć sytuacje gdy elektryk przypadkowo lub świadomie (np. w przypadku braku przewodu w innym kolorze)  poszedł krótsza drogą i wykorzystał przewód oznaczony kolorem niebieskim jako przewód fazowy. Oczywiście taka praktyka powinna być niedopuszczalna, jednak najczęściej jest tak że teoria i normy swoją drogą, a życie swoją, w związku z czym za każdym razem należy zachowywać szczególną ostrożność i sprawdzić czy przewód ten nie znajduje się pod napięciem.