Instalacja Elektryczna – Techniki Wykonania

Instalacja elektryczna w budynku mieszkalnym może być wykonana według kilku technik – może być to na przykład instalacja podtynkowa prowadzona w rurkach, standardowa instalacja wtynkowa, instalacja wtynkowa bez puszkowa oraz instalacja natynkowa. Każda z powyżej wymienionych technik ma swoje właściwości, zalety i wady, które warto poznać zanim zdecydujemy się na konkretną technikę wykonania we własnym mieszkaniu.

Instalacja elektryczna podtynkowa w rurkach

Instalacja tego rodzaju wymaga wykonania w ścianach bruzd, w które wkłada się rurki (peszle) a następnie tynkuje – głębokość bruzdy musi być na tyle duża aby rurka w całości ukryła się w ścianie. Po zatynkowaniu przez rurki przeciąga się przewody kabelkowe jednożyłowe “DY”.

Wykonanie instalacji elektrycznej jako podtynkowej niesie z sobą olbrzymią zaletę, jaką jest możliwość wymiany przewodów bez konieczności remontu czy kucia tynków. Taki sposób wykonania jest jednak stosunkowo kosztowny – głównie ze względu na konieczność wykonania bruzd w ścianach, co wiąże się z dużym nakładem pracy dla elektryka. Jeżeli zaś chodzi o same koszty materiałów to cena kształtuje się na podobnym poziomie jak w instalacji wtynkowej. Należy również mieć na uwadze, że nie wszędzie możliwe jest wykonanie instalacji tego typu – w przypadku cienkich ścian działowych, wykonanie bruzd wiązało by się z ich znacznym osłabieniem.

Instalacja elektryczna wtynkowa

W przypadku tego rodzaju instalacji elektrycznej przewody prowadzone są po powierzchni ściany – przymocowywane do niej za pomocą uchwytów, klamer, gwoździ, zaprawy murarskiej lub kleju, a następnie są pokrywane warstwą tynku o grubości co najmniej 5mm.

Instalacja tego rodzaju może być wykonana w sposób tradycyjny – przy wykorzystaniu puszek rozgałęźnych wkuwanych w ścianę lub jako instalacja bez puszkowa – wszystkie niezbędne połączenia elektryczne wykonywane są w puszkach przeznaczonych pod osprzęt – przez co zyskuje się bardziej estetyczny wygląd mieszkania, bez widoku przykrytych deklami bądź zaślepionych puszek rozgałęźnych.

W instalacji bez puszkowej ważne jest, aby pod montaż osprzętu zastosowano puszki głębokie, co pozwoli na uzyskanie dodatkowego miejsca i wykonanie niezbędnych połączeń. Część połączeń elektrycznych wykonana będzie bezpośrednio na osprzęcie, dlatego należy wybrać renomowanego producenta oferującego osprzęt wysokiej jakości.

Co do zalet tego typu instalacji (niezależnie czy bez puszkowej czy tradycyjnej) to jest nią niewątpliwie niższy koszt wykonania, aniżeli instalacji podtynkowej w rurkach, który wiąże się z mniejszym nakładem czasu pracy przy wykonaniu tego rodzaju instalacji. Z kolei do jej wad zaliczymy konieczność remontu, kucia ścian w przypadku uszkodzenia przewodu lub w przypadku chęci dokonania drobnych zmian w instalacji.

Instalacja elektryczna natynkowa

Przewody prowadzi się w listwach lub rurkach elektroinstalacyjnych typu RL. Znani producenci osprzętu elektrycznego jak Legrand czy Kontakt Simon posiadają w swojej ofercie estetyczne serie listew i kanałów kablowych przeznaczone do montażu w pomieszczeniach mieszkalnych, biurach czy sklepach – taki sposób prowadzenia instalacji jest bardzo praktyczny, ze względu na możliwość rozbudowy oraz łatwość dokonywania remontów i napraw. Jego istotną wadą dlaczego taki sposób prowadzenia instalacji nie jest zbyt popularny jest jego cena – estetycznie wyglądające systemy listew i kanałów są dość drogie.

Drugim sposobem prowadzenia instalacji elektrycznej na tynku jest wykorzystanie rurek elektroinstalacyjnych typu RL – tego typu instalację stosuje się głównie w pomieszczeniach wilgotnych, jak garaże czy piwnice (ze względu na łatwość dostępu do instalacji i możliwość łatwej diagnozy i naprawy w przypadku wystąpienia uszkodzenia) oraz tam gdzie nie zależy nam zbytnio na estetycznym wyglądzie pomieszczenia.

Modernizacja Instalacji Elektrycznych

Przyjmuje się że gruntowna modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych powinna być przeprowadzana średnio po 20 latach od jej montażu, zaś w przypadku gdy z funkcjonowaniem instalacji pojawiają się problemy lub może ona powodować zagrożenie dla osób z niej korzystających okres ten należy odpowiednio skrócić.

Ocena stanu instalacji elektrycznej

Ocena stanu instalacji powinna być dokonywana przed uprawnionego elektryka, który wykona odpowiednie pomiary i stwierdzi czy instalacja funkcjonuje poprawnie oraz czy nie stwarza zagrożenia i może być dalej eksploatowana. Zgodnie z zapisami zawartymi w ustawie “Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 roku, okresowe sprawdzanie instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 5 lat lub w przypadku wpływu na instalację szkodliwych czynników zewnętrznych – raz na rok. Ustawa ta nakłada również na właścicieli i zarządców budynków obowiązek dbania o dobry stan instalacji i przeprowadzania okresowych badań kontrolnych w podlegających im budynkach.

Modernizacja instalacji elektrycznych – planowanie

W ostatnim czasie średnie zapotrzebowanie na energię przeciętnego gospodarstwa domowego wzrosło ponad 4-krotnie, zwiększyła się zarówno ilość wykorzystywanych urządzeń elektrycznych, jak również ich sumaryczne zapotrzebowanie na moc. W związku z tym należy pamiętać, aby modernizacją nie było jedynie dołożenie kolejnych gniazdek do istniejącego obwodu, ale jego gruntowna przebudowa i wymiana oprzewodowania, tak by długotrwała obciążalność prądowa zastosowanych przewodów była dopasowana do rzeczywistego prądu pobieranego przez podłączone odbiorniki. Należy pamiętać również, że obecne przepisy i normy nakazują stosowanie w obwodach elektrycznych przewodów z żyłą ochronną PE, jak również określają że owe przewody mogą być wykonane wyłącznie z miedzi.

Przystępując do planowania modernizacji instalacji elektrycznej, w pierwszym kroku należy określić ilość gniazd elektrycznych, jakie będziemy potrzebowali w danym pomieszczeniu oraz przewidzieć ich zastosowanie. Jest to konieczne, aby elektryk wykonujący przebudowę instalacji mógł prawidłowo dobrać ilość obwodów oraz przekroje przewodów oraz wielkości zabezpieczeń. Obecne trendy panujące na rynku instalacji elektrycznych sugerują, aby osobny obwód gniazd elektryczny został wydzielony dla każdego pomieszczenia oraz dla każdego urządzenia dużego AGD, jak również zaleca się aby w pomieszczeniach wydzielić dedykowane obwody gniazd komputerowych, tzw. gniazda DATA.

Oprócz obwodów gniazd elektrycznych, należy również przemyśleć czy będą wprowadzane zmiany w oświetleniu budynku – zmiany usytuowania lamp, oświetlenie w suficie podwieszanym, podświetlenia LED oraz oświetlenie zewnętrzne. Kolejnym ważnym aspektem, o którym warto pomyśleć podczas modernizacji instalacji jest zastosowanie zewnętrznych elektrycznych rolet w naszym domu, jeżeli w przyszłości taka inwestycja jest planowana, dobrze już na tym etapie przygotować punkty wypustowe pod te rolety. Sytuacja ma się podobnie jeżeli chodzi o montaż systemu alarmowego lub monitoringu w budynku.

 

Modernizacja instalacji – system inteligentnego domu

Ostatnim już aspektem, na który chciałbym zwrócić uwagę w tym artykule są nasze oczekiwania odnośnie zwiększenia możliwości naszego domu poprzez zastosowanie systemu inteligentnego budynku. Obecnie są już na rynku dostępne znakomicie działające bezprzewodowe systemy inteligentnego budynku, które można zamontować na każdym etapie budowy domu. Moduły takiego systemu instaluje się w puszkach pod osprzętem elektrycznym, dzięki czemu zwykłą instalację elektryczną można w łatwy sposób przerobić na instalację inteligentną. Jednak w przypadku gdy pod osprzęt elektryczny zastosowano puszki płytkie, możliwości montażu modułów tego typu zostaną znacznie ograniczone, w związku z tym jeżeli myślą Państwo o zastosowaniu u siebie systemu tego typu w przyszłości, już na etapie modernizacji instalacji elektrycznej zaleca się stosowanie puszek głębokich lub dedykowanych puszek elektroinstalacyjnych przystosowanych do montażu modułów elektronicznych.

Jakie Bezpieczniki Do Domu / Mieszkania?

Nadprądowy wyłącznik instalacyjny "eS"

Większość obwodów instalacji elektrycznych w naszych domach czy mieszkaniach to obwody gniazd zasilających oraz obwody oświetleniowe i to właśnie na kwestii doboru bezpieczników do tych obwodów skupimy się w tym artykule.

Tematyka zabezpieczenia instalacji elektrycznych przed przeciążeniem między innymi za pomocą wyłączników nadmiarowo prądowych (tzw. esów) została szczegółowo omówiona w następujących normach i rozporządzeniach:

Czytaj dalej