Uprawnienia Elektryczne SEP – Jak Je Zdobyć?

Praca z prądem może być bardzo niebezpieczna i tragiczna w skutkach. W zawodzie elektryka niezbędne jest więc doświadczenie, rozległa wiedza oraz… uprawnienia elektryczne. Egzekwują one nabyte kwalifikacje oraz umiejętność odpowiedniego reagowania na niebezpieczeństwa związane z daną pracą. 

Jak zdobyć uprawnienia elektryczne? Ile kosztuje egzamin i jakie pytania mogą się na nim pojawić? Jaki jest okres ważności uprawnień? Odpowiedzi na wszystkie te oraz inne pytania udzielamy w poniższym artykule. 

Kto Powinien Posiadać Uprawnienia SEP?

Aby upewnić się, przy których zawodach wymagane są uprawnienia elektryczne, warto odnieść się do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Najogólniej rzecz ujmując, dotyczy ono wszystkich, którzy zajmują się konserwacją, remontami, montażem lub kontrolą zarówno urządzeń, jak i samych instalacji oraz sieci elektrycznych.

Jak Się Uczyć?

Zdobycie uprawnień SEP nie wymaga ukończenia żadnej konkretnej szkoły (np. technikum elektrycznego). Wiedzę niezbędną do zdania egzaminu można zdobywać samodzielnie, we własnym zakresie. Ogromnym ułatwieniem jednak jest zapisanie się na specjalnie organizowane kursy. Uczęszczając na tego typu szkolenia, zyskamy pewność, iż pozyskana przez nas wiedza będzie usystematyzowana i obejmie wszelkie zagadnienia wybranej przez nas kategorii uprawnień.

Inwestycja w Szkolenie

Specjalistyczne kursy to nie tylko pewne źródło uporządkowanej wiedzy. Może to być również doskonały sposób motywacji dla osób, które nie wiedzą w jaki sposób rozplanować cały etap przygotowań do egzaminu. 

Jakie zagadnienia mogą zatem obowiązywać na takim sprawdzianie? Jaki zakres informacji obejmują szkolenia przygotowujące do egzaminu SEP?

Rodzaje Uprawnień Elektrycznych

Możemy wyróżnić uprawnienia elektryczne w zakresie eksploatacji oraz dozoru:

Uprawnienia w Zakresie Eksploatacji – Zagadnienia:

 • Zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci;
 • Zasady eksploatacji, instrukcje eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci;
 • Zasady wykonywania pracy kontrolno-pomiarowych i montażowych;
 • Zasady BHP i ochrony przeciwpożarowej, pierwsza pomoc;
 • Instrukcje postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i środowiska.

Uprawnienia w Zakresie Dozoru – Zagadnienia:

 • Przepisy dot. przyłączania do sieci, dostarczania paliw i energii, prowadzenia ruchu i eksploatacji;
 • Zasady postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci;
 • Przepisy dot. eksploatacji, wymagania w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej, stosowania instrukcji eksploatacji;
 • Przepisy dot. budowy urządzeń, instalacji i sieci oraz norm i warunków technicznych;
 • Przepisy BHP i ochrony przeciwpożarowej, pierwsza pomoc;
 • Zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci;
 • Zasady dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci;
 • Zasady wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych.

Egzamin SEP – Najważniejsze Informacje

Aby zapisać się na wybrany egzamin, należy odwiedzić placówkę jednego ze stowarzyszeń, m.in.: Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, Stowarzyszenia Polskich Energetyków. Warto wiedzieć, że egzamin na uprawnienia elektryczne odbywa się w sposób ustny, a kosztować będzie 225 zł (cena na rok 2019) – koszt egzaminu zmienia się, w zależności od ustalonej kwoty minimalnego wynagrodzenia brutto (jest to 1/10 kwoty która w obecnie wynosi 2250 zł).

Certyfikat SEP – Ważność

W przypadku zdanego egzaminu, na świadectwo sep otrzymamy w terminie do 14 dni. Uzyskane uprawnienia trzeba zaś odnawiać co 5 lat – przedawnione świadectwo jest nieważne.

Jeśli zdanie egzaminu nie powiedzie się, można przystąpić do niego po raz kolejny. Trzeba jednak ponownie uiścić opłatę egzaminacyjną. 

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.