Warunki środowiskowe

Terminem warunki środowiskowo przyjęło się określać zbiór lokalnych warunków zewnętrznych, w który ma pracować dane urządzenie elektryczne lub instalacja. W zależności od panujących warunków środowiskowych stosuje się odpowiednio dobrane środki ochrony przeciwporażeniowej oraz osprzęt elektryczny mogący pracować w danych warunkach.

Warunki środowiskowe

Elektryk

Czynniki zewnętrzne wpływające na dobór środków ochrony przeciwporażeniowej:

  • BA – dobór środków ochrony w dużej mierze zależny jest od kwalifikacji osób mogących przebywać w danym pomieszczeniu, jak również od ich stanu psycho-fizycznego. Innego rodzaju środki ochrony będą stosowane w pomieszczeniach, do których dostęp mają wyłącznie wykwalifikowani i przeszkoleni pracownicy, a innego w pomieszczeniach z dostępem osób postronnych, dzieci, osób starszych czy niepełnosprawnych,
  • BB – drugim z czynników mających istotny wpływ na dobór środków ochrony przeciwporażeniowej jest wielkość rezystancji ciała ludzkiego w danych warunkach. Wartość ta zależna jest od temperatury otoczenia oraz wilgotności, jak również może na nią wpływać stan psychiczny człowieka. Przyjmuje się, że warunki w których rezystancja wynosi co najmniej 1000Ω określa się jako warunki “1”, zaś gdy rezystancja jest niższa niż 1000Ω wówczas mówimy o warunkach “2”,
  • BC – kolejnym czynnikiem zewnętrznym istotnie wypływającym zagrożenie porażeniem elektrycznym jest kontakt człowieka z potencjałem ziemi.  Możemy tutaj wyróżnić trzy sytuacje: pierwsza z nich – gdy człowiek nie ma kontaktu z ziemią – znajduje się na całkowicie izolowanym stanowisku i nie ma kontaktu z częściami przewodzącymi obcymi, druga sytuacja – gdy człowiek ma częsty kontakt z częściami przewodzącymi obcymi – np. podczas pracy z uziemionymi maszynami i urządzeniami, trzecia sytuacja ma miejsce wtedy gdy człowiek ma ciągły kontakt z potencjałem ziemi, a ponadto może mieć ograniczoną możliwość przerwania tego kontaktu – taka sytuacja ma miejsce podczas pracy w metalowych zbiornikach,

Od powyższych czynników w dużej mierze zależy ryzyko wystąpienia porażenia prądem elektrycznym, jak również skutki takiego porażenia. W celu jego minimalizacji należy zadbać by do miejsc szczególnie zagrożonych porażeniem dostęp miały wyłącznie wykwalifikowane osoby, zaś w miejscach gdzie występuje obniżona rezystancja ciała ludzkiego zaleca się stosowanie dodatkowych środków ochrony uzupełniającej w postaci wysokoczułych wyłączników różnicowo-prądowych oraz miejscowych połączeń wyrównawczych.

Opracowano przy współpracy portalu falownikowego: Falowniki24.info.pl

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.