Wyłącznik, Rozłącznik i Odłącznik – Podobieństwa i Różnice

W tym artykule postaramy się odpowiedzieć na często pojawiające na różnego rodzaju forach poświęconych elektryce pytanie dotyczące różnic pomiędzy wyłącznikiem a rozłącznikiem czy odłącznikiem.

Wyłącznik

Nadprądowy wyłącznik instalacyjny "eS"

Wyłącznikiem przyjęło się określać elektryczny łącznik mechanizmowy, który  zarówno w warunkach normalnych (znamionowych), jak również w przypadku wystąpienia prądu przeciążeniowego i zwarciowego może rozłączać i załączać zasilanie. Charakterystyczną cechą wyłączników jest sygnalizacja utworzenia przerwy w obwodzie.

Wyłączniki możemy podzielić na dwa podstawowe typy: wyłączniki manewrowe oraz zabezpieczające. Pierwsze z nich pozwalają na załączanie i wyłączanie zasilania, zaś drugie umożliwiają samoczynne wyłączenie zasilania w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych. Przykładem wyłącznika pierwszego typu (manewrowego) może być łącznik oświetlenia, zaś przykładami wyłączników zabezpieczających mogą być instalacyjne wyłączniki nadmiarowo-prądowe oraz wyłączniki różnicowo-prądowe.

Odłącznik

Zadaniem odłącznika w instalacji elektrycznej jest stworzenie bezpiecznej przerwy izolacyjnej. Załączanie lub wyłączanie przy pomocy odłącznika realizowane jest najczęściej w stanie bezprądowym lub przy płynących prądach o niewielkich wartościach – znacznie mniejszych od wartości znamionowych.

Rozłącznik

Rozłącznikiem nazywamy łącznik elektryczny który wykorzystuje się do wyłączania prądów roboczych, których wartość nie przekracza 10-krotności prądu znamionowego. Najpopularniejszym przykładem rozłączników są styczniki.
Stycznik - Przykład rozłącznika

Kolory przewodów fazowych L1 L2 L3

W poprzednim artykule zajęliśmy się tematem podstawowych oznaczeń w elektryce opisaliśmy tam jakimi skrótami oznacza się w elektryce przewody fazowe oraz przewód neutralny. Teraz pójdziemy o krok dalej i zajmiemy się tematyką oznaczeń i kolorów przewodów fazowych w instalacji 3-fazowej.

Oznaczenia faz w instalacji 3F

Obecnie przewody fazowe w instalacji 3-fazowej oznaczane są za pomocą następujących symboli:

 • L1 – faza 1,
 • L2 – faza 2,
 • L3 – faza 3,

W starszych instalacjach można również spotkać oznaczenia:

 • U – faza 1,
 • V – faza 2,
 • W – faza 3,

Kolory faz L1 L2 L3

Zgodnie z polską normą PN-HD 308 S2 – “Identyfikacja żył w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowanych” w instalacjach elektrycznych, układach rozdzielczych oraz w zasilaniu stałych i ruchomych odbiorników energii elektrycznej przewody fazowe powinny być oznaczane następującymi kolorami: brązowy, czarny, szary. Co prawda norma nie przypisuje bezpośrednio koloru do danej fazy jednak sugerując się kolejnością kolorów przewodów podaną w tabeli oraz wzorując się na niemieckiej normie DIN VDE 0293-308 “Identification of cores in cables and flexible cords by colours” zaleca się przyjęcie następującego sposobu oznaczania przewodów fazowych:

 • L1 – faza 1 – kolor brązowy (brown),
 • L2 – faza 2 – kolor czarny (black),
 • L3 – faza 3 – kolor szary (grey),
Oznaczenia kolorów przewodów fazowych L1, L2, L3

Oznaczenia kolorów przewodów fazowych L1, L2, L3

Wentylatory 12V do szaf sterowniczych

Współczesne systemy automatyki przemysłowej praktycznie nie mogą się obyć bez elektronicznych urządzeń sterujących – sterowników PLC, soft-startów czy przemienników częstotliwości. Urządzenia te pracują najczęściej zamknięte w szafach sterowniczych wytwarzając znaczne ilości energii cieplnej i podnosząc tym samym temperaturę wewnątrz szafy. Urządzenia elektroniczne mają jednak to do siebie, że ich żywotność znacznie spada wraz ze wzrostem temperatury, dlatego tak istotne jest dbanie o utrzymanie właściwej temperatury we wnętrzu szafy elektrycznej.

Wentylatory do szaf sterowniczych

Podstawowym sposobem utrzymania właściwej temperatury wewnątrz szafy jest sztuczne wymuszenie obiegu powietrza za pomocą wentylatorów. W dolnej części szafy umieszcza się wentylator nawiewający chłodne powietrze do wnętrza szafy, zaś w górnej wentylator odprowadzający ciepłe powietrze na zewnątrz. W tym celu najczęściej wykorzystuje się wentylatory 12V (rzadziej zasilane 24V lub 48V) o wydajności od 10 do 150 m3/h.

Dobór wentylatora

Wentylator do szafy sterowniczej 12V

Wentylator do szafy sterowniczej 12V

Dla zapewnienia prawidłowej cyrkulacji powietrza wewnątrz szafy, która zapewni utrzymanie odpowiedniej temperatury w jej wnętrzu należy dobrać wentylatory o odpowiedniej wydajności. W tym celu można posłużyć się prostym wzorem:

V = Q/(ΔT * 0,3)

gdzie:

 • V – wydajność wentylatorów wyrażona w m3/h,
 • Q – straty mocy we wnętrzu szafy – ilość wytwarzanego ciepła przez urządzenia w szafie,
 • ΔT – różnica temperatur – maksymalna dopuszczalna temperatura we wnętrzu szafy minus temperatura otoczenia.

Otrzymaną wartość zaleca się zwiększyć o 20%.

Inne metody chłodzenia

W niektórych przypadkach chłodzenie z wykorzystaniem wentylatorów może okazać się nie wystarczające – taka sytuacja ma najczęściej miejsce gdy w szafie zainstalowano urządzenia generujące znaczne ilości ciepła lub na zewnątrz szafy panuje wysoka temperatura otoczenia. W takich sytuacjach należy zastanowić się na wyborem innego rodzaju chłodzenia np.:

 • klimatyzatorów przemysłowych dedykowanych do szaf sterowniczych,
 • wymienników ciepła,
 • chłodnic przemysłowych (chillerów) lub agregatów wody lodowej,
 • chłodnic do szaf z ogniwami Peltier’a,

 

Co oznacza L i N w elektryce?

Zgodnie z pytaniem postawionym w tytule tego artykułu “Co oznacza L i N w elektryce?” postaramy się dzisiaj wyjaśnić co oznaczają przywołane litery.

Co oznacza L w elektryce?

Za pomocą litery “L” w elektryce przyjęło się oznaczać przewody fazowe. W przypadku instalacji 1-fazowej przewód fazowy oznacza się za pomocą wspomnianej już litery “L”, gdy zaś mamy do czynienia z instalacją 3-fazową wówczas dodatkowo do litery dołączany jest indeks w postaci cyfry pozwalający na oznaczenie poszczególnych faz – tak więc w tym przypadku mamy: “L1”, “L2”, “L3”. Przewody fazowe przyjęło się oznaczać kolorami: czarnym lub brązowym, a niekiedy również szarym, czerwonym oraz białym.

Należy pamiętać, że w napięcie w przewodzie fazowym względem ziemi wynosi 230V, a względem innego przewodu fazowego 400V w związku z czym dotknięcie części przewodzącej (niezaizolowanej) może skutkować porażeniem elektrycznym.

Co oznacza N w elektryce?

Kolory przewodów - N - niebieski, L - czarny lub brązowy

Kolory przewodów – N – niebieski, L – czarny lub brązowy

Literą “N” i kolorem niebieskim w elektryce oznacza się przewód neutralny – jest on niezbędny do prawidłowej pracy instalacji elektrycznej, przewód ten jest również połączony z neutralnym punktem transformatora oraz dodatkowo uziemiony – w związku z tym napięcie panujące w tym przewodzie względem ziemi wynosi 0V.

Dotknięcie części czynnej takiego przewodu “nie powinno” więc skutkować porażeniem prądem elektrycznym – celowo użyłem określenia “nie powinno” w cudzysłowie, ponieważ mogą się zdarzyć sytuacje gdy elektryk przypadkowo lub świadomie (np. w przypadku braku przewodu w innym kolorze)  poszedł krótsza drogą i wykorzystał przewód oznaczony kolorem niebieskim jako przewód fazowy. Oczywiście taka praktyka powinna być niedopuszczalna, jednak najczęściej jest tak że teoria i normy swoją drogą, a życie swoją, w związku z czym za każdym razem należy zachowywać szczególną ostrożność i sprawdzić czy przewód ten nie znajduje się pod napięciem.

Typy oświetlenia stosowane w naszych domach

Stopień jasności oświetlenia powierzchni pomieszczeń w naszym mieszkaniu w dużej mierze decyduje o naszym komforcie i zdrowiu. Mierzone w Luksach [lx] natężenie oświetlenia jest jednostką, która określa normę świetlną ze względu na funkcję, jaką spełnia pomieszczenie.

Żarówka energooszczędna - źródło światła

Żarówka energooszczędna – źródło światła

Oświetlenie biura

Najwyższą wartość 1000 lx zapewnić należy w pomieszczeniach przeznaczonych do długiej pracy wzrokowej. W momencie niedostatecznego oświetlenia naturalnego należy zadbać przede wszystkim o jakość oświetlenia podstawowego, sufitowego. Pamiętać trzeba, że to ono odpowiadać będzie za nasze samopoczucie, a zły dobór mocy żarówki może okazać się zgubny w skutkach dla wzroku. Jest to szczególnie istotne w przypadku pracowni i przestrzeni biurowej, gdzie wskazany jest wybór największych wartości mocy oświetleniowej. Oświetleniem pobudzającym do pracy jest oświetlenie halogenowe, dlatego wybór halogenu do biura będzie decyzją optymalną.

Oświetlenie kuchni i salonu

Kuchnię i salon, nie wymagające wysokich wartości natężenia oświetlenia, wyposażyć można w żarówki o mniejszej mocy. W salonie dodatkowo warto wybrać oświetlenie boczne w postaci kameralnego światła emitowanego przez kinkiety bądź lampy stojące. Wnęki w meblach zostaną świetnie wyeksponowane akcentującym oświetleniem diodowym, czy dyskretnie ukrytymi paskami ledowymi. Do oświetlenia pośredniego najlepiej wykorzystywać halogeny albo energooszczędne żarówki LED o długiej żywotności. W salonach, łazienkach oraz pokojach dziecięcych dobrze jest ponadto stosować mleczne oprawy świetlne, które dają łagodne światło niwelując ryzyko oślepienia.

Wymienione rodzaje oświetlenia można znaleźć na stronie: http://www.sklepelektryka24.pl/zarowki.html

Wymogi stawiane instalacji elektrycznej w łazienkach

W łazienkach, ze względu na podwyższoną wilgotność, instalowane urządzenia elektryczne muszą spełniać ostrzejsze wymagania dotyczące zabezpieczenia i wolno je montować wyłącznie w określonych strefach.

Łazienka - wymagania dla instalacji elektrycznej.

Łazienka – wymagania dla instalacji elektrycznej.

Strefy instalacyjne

Łazienkę dzielimy umownie na trzy strefy. Strefa 0 jest to wnętrze wanny lub brodzika, strefa 1 to zewnętrzne krawędzie brodzika do wysokości 2, 25m a strefa 2 sięga do 0, 6m od krawędzi. W strefie 0 możemy wyłącznie używać urządzeń o napięciu 12V w obudowie o stopniu ochrony IPX7, w 1 urządzenia o stopniu ochrony minimum IPX5, a w strefie 2 urządzenia i oprawy oświetleniowe w obudowie o II klasie ochronności – o symbolu podwójnego kwadratu i o stopniu ochrony co najmniej IPX4.

Rozmieszczenie gniazd elektrycznych itp.

Gniazda natomiast możemy montować poza strefą 2 czyli w minimum 60zm odległości od krawędzi brodzika lub wanny. Elementy grzejne elektrycznego ogrzewania, zgodnie z przepisami powinny być pokryte metalową siatką przyłączoną do miejscowego połączenia wyrównawczego. Wszystkie pozostałe elementy metalowe znajdujące się w łazience powinny być połączone przewodem przekroju 6mm2 z szyną główną uziemiającą znajdującą się w rozdzielni.

Jak rozmieścić gniazdka elektryczne w mieszkaniu ??

Rozmieszczanie osprzętu elektrycznego w domu lub mieszkaniu to zagadnienie, do którego często nie przywiązujemy należytej wagi. To nie jest coś, co później będziemy mogli bezkolizyjnie przenieść, więc planując remont instalacji elektrycznej lub kładąc takową w nowo budowanym lokalu warto poświęcić chwilę, by zrobić to dobrze.

Instalacja elektryczna - montaż gniazd i kontaktów.

Instalacja elektryczna – montaż gniazd i kontaktów.

Włączniki światła

Na pierwszy ogień zajmijmy się włącznikami światła, które należy umieszczać wewnątrz pomieszczeń, zaraz przy drzwiach, po tej samej stronie co klamka. Jest to najwygodniejsze i zarazem najbardziej intuicyjne miejsce, na które trafi nasza ręka. W przypadku pomieszczeń ciasnych lub narażonych na znaczną wilgoć, możemy zamontować włączniki przed wejściem, ale nie jest to regułą. Pamiętajmy jednak, że gniazdka i włączniki w pomieszczeniach mokrych, powinny mieć specjalne zabezpieczenia i być przeznaczone do tego typu pomieszczeń.

Tradycyjna wysokość montażu włączników to około 140 cm od poziomu podłogi, ale jeśli w domu są dzieci lub osoby niepełnosprawne, możemy zdecydować się na wysokość mniejszą, około 100 – 120 cm od podłogi lub nawet jeszcze niżej. Dorośli, aby włączyć światło, nie będą wtedy musieli podnosić ręki, ale nie będą musieli się nachylać.

W przypadku pomieszczeń przejściowych, można wykorzystać włączniki schodowe, które pozwolą sterować światłem z każdego końca pomieszczenia. To samo tyczy się oczywiście schodów. Nie ma sensu umieszczenia włącznika jedynie na dole, byśmy musieli schodzić, by zgasić światło na klatce schodowej.

Gniazda elektryczne

Jeśli chodzi o gniazda wtykowe, najlepiej umieścić je na wysokości 20-30 cm od podłogi w pokojach, gdzie nie będą rzucały się w oczy. W dużych salonach i na tarasach można pokusić się o umieszczenie gniazd w podłodze i osłonięcie ich specjalną maskownicą, co pozwoli nam zredukować konieczność stosowania przedłużaczy.

W kuchni gniazda wtykowe warto umieścić nad blatem lub bezpośrednio w blacie. Oczywiście dodatkowe gniazda na kuchenkę (nawet gazowa posiada elektryczną zapalarkę), elektryczny piekarnik, kuchenkę mikrofalową, zmywarkę i lodówkę warto umieścić za tymi urządzeniami, gdyż mają one stałe miejsce, Dobrze też pomyśleć o tym, by urządzenia te miały odrębne obwody – na tym etapie nie będzie to bardzo drogie, a sprzęt ten może przeciążyć sieć. Ponadto dobrze mieć około czterech – pięciu gniazd z łatwym dostępem do blatu, do których podłączyć możemy toster, ekspres do kawy, mikser czy robot kuchenny. W łazience gniazda wtykowe umieszczamy na wysokości bliskiej włącznika światła, bo podłączać będziemy do nich głównie urządzenia, z których korzystać będziemy na stojąco, takie jak na przykład suszarka do włosów. Ponadto przyda się gniazdko do podłączenia pralki, zlokalizowane niżej, za pralką (na odrębnym obwodzie). W łazience gniazda powinny być bryzgoszczelne, o oznaczeniu IP44.

Nawet w przedpokoju, gdzie nie podłączamy na stałe żadnego sprzętu przyda się gniazdko, choćby do podłączenia odkurzacza.

Dobrym pomysłem jest umieszczenie chociaż jednego gniazdka na balkonie, tak na wszelki wypadek.

Warunki środowiskowe

Terminem warunki środowiskowo przyjęło się określać zbiór lokalnych warunków zewnętrznych, w który ma pracować dane urządzenie elektryczne lub instalacja. W zależności od panujących warunków środowiskowych stosuje się odpowiednio dobrane środki ochrony przeciwporażeniowej oraz osprzęt elektryczny mogący pracować w danych warunkach.

Warunki środowiskowe

Elektryk

Czynniki zewnętrzne wpływające na dobór środków ochrony przeciwporażeniowej:

 • BA – dobór środków ochrony w dużej mierze zależny jest od kwalifikacji osób mogących przebywać w danym pomieszczeniu, jak również od ich stanu psycho-fizycznego. Innego rodzaju środki ochrony będą stosowane w pomieszczeniach, do których dostęp mają wyłącznie wykwalifikowani i przeszkoleni pracownicy, a innego w pomieszczeniach z dostępem osób postronnych, dzieci, osób starszych czy niepełnosprawnych,
 • BB – drugim z czynników mających istotny wpływ na dobór środków ochrony przeciwporażeniowej jest wielkość rezystancji ciała ludzkiego w danych warunkach. Wartość ta zależna jest od temperatury otoczenia oraz wilgotności, jak również może na nią wpływać stan psychiczny człowieka. Przyjmuje się, że warunki w których rezystancja wynosi co najmniej 1000Ω określa się jako warunki “1”, zaś gdy rezystancja jest niższa niż 1000Ω wówczas mówimy o warunkach “2”,
 • BC – kolejnym czynnikiem zewnętrznym istotnie wypływającym zagrożenie porażeniem elektrycznym jest kontakt człowieka z potencjałem ziemi.  Możemy tutaj wyróżnić trzy sytuacje: pierwsza z nich – gdy człowiek nie ma kontaktu z ziemią – znajduje się na całkowicie izolowanym stanowisku i nie ma kontaktu z częściami przewodzącymi obcymi, druga sytuacja – gdy człowiek ma częsty kontakt z częściami przewodzącymi obcymi – np. podczas pracy z uziemionymi maszynami i urządzeniami, trzecia sytuacja ma miejsce wtedy gdy człowiek ma ciągły kontakt z potencjałem ziemi, a ponadto może mieć ograniczoną możliwość przerwania tego kontaktu – taka sytuacja ma miejsce podczas pracy w metalowych zbiornikach,

Od powyższych czynników w dużej mierze zależy ryzyko wystąpienia porażenia prądem elektrycznym, jak również skutki takiego porażenia. W celu jego minimalizacji należy zadbać by do miejsc szczególnie zagrożonych porażeniem dostęp miały wyłącznie wykwalifikowane osoby, zaś w miejscach gdzie występuje obniżona rezystancja ciała ludzkiego zaleca się stosowanie dodatkowych środków ochrony uzupełniającej w postaci wysokoczułych wyłączników różnicowo-prądowych oraz miejscowych połączeń wyrównawczych.

Opracowano przy współpracy portalu falownikowego: Falowniki24.info.pl

Klasy ochronności urządzeń urządzeń

Polska norma PN-EN 61140:2005 – “Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym — Wspólne aspekty instalacji i urządzeń” dzieli urządzenia elektryczne oraz elektroniczne na cztery klasy ochronności: 0, I, II, i III w zależności od zastosowane środka ochrony.

Klasy ochronności urządzeń elektrycznych

Klasy ochronności urządzeń elektrycznych

Klasa 0

Klasa ta nie jest oznaczana za pomocą symbolu. Urządzenia tej klasy posiadają jedynie izolację podstawową, nie posiadają zacisku pozwalającego na przyłączenie przewodu ochronnego, zaś ruchomy przewód zasilający (jeżeli występuje) pozbawiony jest żyły ochronnej, podobnie jak wtyczka nie posiada styku ochronnego.

Urządzenia tej klasy mogą być stosowane jedynie w środowisku pozbawionym części przewodzących obcych. Wymagana się zastosowania stanowiska izolowanego lub zasilenia urządzenia z wykorzystaniem transformatora separacyjnego, z którego zasilane będzie wyłącznie to (jedno) urządzenie.

Klasa I

Symbol - I klasa ochronności

Symbol – I klasa ochronności

W tej klasie urządzenia podobnie jak w klasie powyżej posiadają jedynie izolację podstawową, jednak w odróżnieniu od klasy zero zostały wyposażone w zacisk ochronny umożliwiając przełączenie przewodu PE lub PEN. Jeżeli występuje ruchomy przewód zasilający, to powinien on posiadać żyłę ochronną, zaś wtyczka styk ochronny.

Warunkiem stosowania urządzenia o pierwszej klasie ochronności jest przyłączenie przewodu PE lub PEN do zacisku ochronnego. Urządzenia tej klasy ochronności mogą być stosowane w pomieszczeniach mieszkalnych, przemysłowych i tym podobnych.

 

Klasa II

Symbol - II klasa ochronności

Symbol – II klasa ochronności

W drugiej klasie ochronności urządzenia posiadają izolację podwójną lub wzmocnioną – eliminuje to konieczność stosowania zacisku ochronnego, przez co również przewód zasilający, jeżeli występuje nie posiada żyły ochronnej. Również wtyczka nie ma styku ochronnego.

Tej klasy urządzenia mogą być stosowane we wszystkich warunkach, o ile szczegółowe wytyczne nie stanowią inaczej.

 

Klasa III

Symbol - III klasa ochronności

Symbol – III klasa ochronności

Urządzenia klasy trzeciej zasilane są ze źródła bardzo niskiego napięcia (< 50VAC) – do tego celu stosuje się układy SELV oraz PELV (układ FELV nie spełnia warunku klasy trzeciej, ponieważ bardzo niskie napięcie zastosowano w nim ze względów funkcjonalnych, nie zaś ochrony przeciw-porażeniowej). Podobnie jak w klasie drugiej przewód zasilający urządzenia oraz wtyczka (jeżeli występują) pozbawione są żyły i styku ochronnego.

Urządzenia trzeciej klasy ochronności mogą być stosowane we wszystkich warunkach.

Oddziaływanie prądu elektrycznego na ciało człowieka

Witam Cię na blogu – AkademiaElektryka.pl – będziemy tutaj na bieżąco zamieszczać artykuły zawierające najważniejsze informacje przydatne zarówno dla pracujących w zawodzie elektryków, osób pragnących przystąpić do egzaminu SEP oraz każdego chcącego poszerzyć swoją wiedzę z elektryki, podstawowych zasad wykonywani instalacji elektrycznych oraz automatyki i układów sterowania.

Porażenie prądem - skutki

Porażenie prądem – skutki

W pierwszym wpisie zajmiemy się wpływem jaki na ciało ludzkie wywiera przepływający przez nie prąd. Zgodnie z definicją prąd przepływający przez ciało człowieka lub zwierzęcia nazywany jest prądem rażeniowym i może on wywoływać groźne dla zdrowia, a nawet życia rażonej osoby lub zwierzęcia skutki chorobowe. Rozmiar szkód jakie wywoła przepływający prąd zależą od takich czynników jak:

 • rodzaj przepływającego prądu – prąd stały, przemienny lub udarowy,
 • natężenie przepływającego prądu,
 • czasu przepływu prądu,
 • drogi przepływu prądu,
 • indywidualnych cech rażonego,

Dla człowieka za niebezpieczną wartość prądu płynącego przez jego organizm przez dłuższy czas przyjmuje się wartość powyżej 30mA dla prądu przemiennego oraz powyżej 70mA dla prądu stałego.

Porażenie prądem – wpływ na organizm człowieka

Skutki jakie wywiera na ciało ludzkie przepływający prąd możemy umownie podzielić na pośrednie i bezpośrednie. Do pierwszych z nich zaliczamy oparzenia powstałe wskutek pożaru wywołanego zwarciem elektrycznym, oparzenia na skutek dotknięcia rozgrzanych elementów, oparzenia łukiem elektrycznym, uszkodzenia wzroku wywołane dużą jasnością łuku elektrycznego oraz uszkodzenia ciała spowodowane upadkiem z wysokości lub upuszczeniem trzymanego przedmiotu.

Do bezpośrednich skutków porażenia prądem elektrycznym zaliczamy natomiast – zaburzenia akcji serca, aż do jej zatrzymania (tzw. migotanie komór serca – fibrylacja), zaburzenia oddechu, utrata przytomności, zburzenia krążenia krwi, zaburzenia wzroku, słuchu oraz równowagi, oparzenia skóry oraz organów wewnętrznych, a nawet ich zwęglenie.

Ciało człowieka - serce

Ciało człowieka – serce

U osoby porażonej prądem elektrycznym bezpośrednio po przerwaniu jego przepływu może wystąpić zjawisko wstrząsu elektrycznego, które objawia się:

 • ogólnym przerażeniem porażonej osoby,
 • bladością,
 • drżeniem całego ciała lub kończyn,
 • nadmierną potliwością,
 • stanem apatii lub euforii,

Poza powyższymi objawami może dojść również do obrzęku mózgu, utraty przytomności połączonej z zatrzymaniem akcji serca oraz oddechu. Co bardzo istotne objawy te mogą pojawić się również po pewnym czasie, dlatego niezmiernie istotna jest ciągła obserwacje rażonej osoby oraz wezwanie lekarza.