Instalacja Elektryczna – Techniki Wykonania

Instalacja elektryczna w budynku mieszkalnym może być wykonana według kilku technik – może być to na przykład instalacja podtynkowa prowadzona w rurkach, standardowa instalacja wtynkowa, instalacja wtynkowa bez puszkowa oraz instalacja natynkowa. Każda z powyżej wymienionych technik ma swoje właściwości, zalety i wady, które warto poznać zanim zdecydujemy się na konkretną technikę wykonania we własnym mieszkaniu.

Instalacja elektryczna podtynkowa w rurkach

Instalacja tego rodzaju wymaga wykonania w ścianach bruzd, w które wkłada się rurki (peszle) a następnie tynkuje – głębokość bruzdy musi być na tyle duża aby rurka w całości ukryła się w ścianie. Po zatynkowaniu przez rurki przeciąga się przewody kabelkowe jednożyłowe “DY”.

Wykonanie instalacji elektrycznej jako podtynkowej niesie z sobą olbrzymią zaletę, jaką jest możliwość wymiany przewodów bez konieczności remontu czy kucia tynków. Taki sposób wykonania jest jednak stosunkowo kosztowny – głównie ze względu na konieczność wykonania bruzd w ścianach, co wiąże się z dużym nakładem pracy dla elektryka. Jeżeli zaś chodzi o same koszty materiałów to cena kształtuje się na podobnym poziomie jak w instalacji wtynkowej. Należy również mieć na uwadze, że nie wszędzie możliwe jest wykonanie instalacji tego typu – w przypadku cienkich ścian działowych, wykonanie bruzd wiązało by się z ich znacznym osłabieniem.

Instalacja elektryczna wtynkowa

W przypadku tego rodzaju instalacji elektrycznej przewody prowadzone są po powierzchni ściany – przymocowywane do niej za pomocą uchwytów, klamer, gwoździ, zaprawy murarskiej lub kleju, a następnie są pokrywane warstwą tynku o grubości co najmniej 5mm.

Instalacja tego rodzaju może być wykonana w sposób tradycyjny – przy wykorzystaniu puszek rozgałęźnych wkuwanych w ścianę lub jako instalacja bez puszkowa – wszystkie niezbędne połączenia elektryczne wykonywane są w puszkach przeznaczonych pod osprzęt – przez co zyskuje się bardziej estetyczny wygląd mieszkania, bez widoku przykrytych deklami bądź zaślepionych puszek rozgałęźnych.

W instalacji bez puszkowej ważne jest, aby pod montaż osprzętu zastosowano puszki głębokie, co pozwoli na uzyskanie dodatkowego miejsca i wykonanie niezbędnych połączeń. Część połączeń elektrycznych wykonana będzie bezpośrednio na osprzęcie, dlatego należy wybrać renomowanego producenta oferującego osprzęt wysokiej jakości.

Co do zalet tego typu instalacji (niezależnie czy bez puszkowej czy tradycyjnej) to jest nią niewątpliwie niższy koszt wykonania, aniżeli instalacji podtynkowej w rurkach, który wiąże się z mniejszym nakładem czasu pracy przy wykonaniu tego rodzaju instalacji. Z kolei do jej wad zaliczymy konieczność remontu, kucia ścian w przypadku uszkodzenia przewodu lub w przypadku chęci dokonania drobnych zmian w instalacji.

Instalacja elektryczna natynkowa

Przewody prowadzi się w listwach lub rurkach elektroinstalacyjnych typu RL. Znani producenci osprzętu elektrycznego jak Legrand czy Kontakt Simon posiadają w swojej ofercie estetyczne serie listew i kanałów kablowych przeznaczone do montażu w pomieszczeniach mieszkalnych, biurach czy sklepach – taki sposób prowadzenia instalacji jest bardzo praktyczny, ze względu na możliwość rozbudowy oraz łatwość dokonywania remontów i napraw. Jego istotną wadą dlaczego taki sposób prowadzenia instalacji nie jest zbyt popularny jest jego cena – estetycznie wyglądające systemy listew i kanałów są dość drogie.

Drugim sposobem prowadzenia instalacji elektrycznej na tynku jest wykorzystanie rurek elektroinstalacyjnych typu RL – tego typu instalację stosuje się głównie w pomieszczeniach wilgotnych, jak garaże czy piwnice (ze względu na łatwość dostępu do instalacji i możliwość łatwej diagnozy i naprawy w przypadku wystąpienia uszkodzenia) oraz tam gdzie nie zależy nam zbytnio na estetycznym wyglądzie pomieszczenia.

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.