Jakie Bezpieczniki Do Domu / Mieszkania?

Nadprądowy wyłącznik instalacyjny "eS"

Większość obwodów instalacji elektrycznych w naszych domach czy mieszkaniach to obwody gniazd zasilających oraz obwody oświetleniowe i to właśnie na kwestii doboru bezpieczników do tych obwodów skupimy się w tym artykule.

Tematyka zabezpieczenia instalacji elektrycznych przed przeciążeniem między innymi za pomocą wyłączników nadmiarowo prądowych (tzw. esów) została szczegółowo omówiona w następujących normach i rozporządzeniach:

Ochrona Przed Prądem Przetężeniowym – Teoria

Wartość zabezpieczenia przeciążeniowego danego obwodu powinno się dobierać tak aby zostały spełnione poniższe warunki:

Ib ≤ In ≤ Iz

I2 ≤ 1,45 Iz

gdzie:

  • Ib – prąd obliczeniowy występujący w obwodzie elektrycznym,
  • Iz – długotrwała obciążalność prądowa przewodu,
  • In – znamionowy prąd urządzenia zabezpieczającego,
  • I2 – prąd zadziałania urządzenia zabezpieczającego,
  • k2 –  współczynnik krotności prądu skutkujący zadziałaniem urządzenia zabezpieczającego (dla tzw. esów o charakterystyce B, C lub D jest on równy 1,45),

Oznacza to, że obciążalność długotrwała przewodu Iz powinna być większa od znamionowego prądu zabezpieczenia przeciążeniowego In, a ten w celu spełnienia warunku selektywności powinien być większy od obliczeniowego prądu obciążenia Ib, który wyznacza się na podstawie mocy obwodu.

Ponadto prąd przeciążeniowy o wartości równej 1,45 długotrwałej obciążalności prądowej przewodu, przy której przyrost temperatury ustala się na poziomie dwukrotnie większym niż dopuszczalny długotrwale, powinien wywołać zadziałanie członu przeciążeniowego zabezpieczenia nadprądowego.

 

Dobór Bezpiecznika Dla Oświetlenia – Praktyka

W praktyce instalacyjnej dla obwodów oświetleniowych najczęściej stosowanym przewodem jest przewód o przekroju żyły 1,5mm2. Dla takiego rodzaju przewodu z tabeli długotrwałej obciążalności prądowej możemy odczytać, że długotrwała obciążalność prądowa przewodu 1,5mm2 przy najmniej korzystnym sposobie wykonania instalacji (A2 – przewody wielożyłowe w rurkach lub kanałach instalacyjnych ułożone w izolowanych cieplnie ścianach) wynosi 13A.

Dobierając wyłącznik nadprądowy (es) typu B10A o prądzie znamionowym 10A i charakterystyce B spełniony zostaje warunek:

In ≤ Iz

(10A ≤ 13A),

Powyżej widzimy, że znamionowy prąd bezpiecznika jest mniejszy niż dopuszczalny długotrwale prąd obciążenia przewodu.

Teraz należy tak dobrać moc obwodu (np. ilość podłączonych do niego opraw oświetleniowych), aby pobierany przez nie prąd był mniejszy niż 10A – warunek:

Ib ≤ In

Drugi warunek jaki musi zostać spełniony to prąd zadziałania urządzenia zabezpieczającego mniejszy niż 1,45 wartości długotrwałej obciążalności prądowej.

Dla naszego przypadku jest to:

I2 ≤ 1,45 ‧ Iz

I2 ≤ 1,45 ‧ 13A

I2 ≤ 18,85A

Wartość I2 dla wyłączników nadprądowych jest równa:

I= k2‧ In

I= 1,45 ‧ 10A

I= 14,5A

Obliczony powyżej prąd zadziałania bezpiecznika I2 równy 14,5A jest mniejszy niż 1,45 wartości prądu obciążenia dopuszczalnego długotrwale (18,85A) co oznacza spełnienie warunku.

 

Z powyższych obliczeń wynika, że zastosowanie wyłączników nadmiarowo-prądowych B10A dla obwodów oświetleniowych podłączonych przewodem 1,5mm2 ze względu na ochronę przed prądem przetężeniowym jest poprawne.

 

 

Bezpieczniki Dla Gniazd Zasilających

W przypadku obwodów gniazd zasilających najczęściej stosuje się przewód o przekroju poprzecznym żyły równym 2,5mm2. Teraz podobnie jak postępowaliśmy w przypadku obwodów oświetleniowych należy z tabeli długotrwałej obciążalności prądowej odczytać wartość dopuszczalnego długotrwale płynącego prądu w żyle przewodu dla danego sposobu jego ułożenia. Z tabeli odczytujemy że obciążalność ta wynosi 17,5 ampera (sposób ułożenia A2).

Dla obwodów gniazd zasilających podłączonych za pomocą przewodu 2,5mm2 najcześciej stosowanym zabezpieczeniem przed przetężeniem są wyłączniki nadmiarowo-prądowe B16A.

Stosując tego rodzaju bezpiecznik zostają spełnione warunki:

In ≤ Iz

(16A ≤ 17,5A)

oraz

I2 ≤ 1,45 ‧ Iz

I2 ≤ 1,45 ‧ 17,5A

I2 ≤ 25,375A

gdzie I2 dla wyłączników nadprądowych jest równe:

I= k2‧ In

I= 1,45 ‧ 16A

I= 23,2A

Obliczony powyżej prąd zadziałania bezpiecznika I2 równy 23,2A jest mniejszy niż 1,45 wartości prądu obciążenia dopuszczalnego długotrwale (25,375A) co oznacza spełnienie warunku.

Z powyższych obliczeń wynika, że zastosowanie bezpieczników B16A dla obwodów gniazd zasilających podłączonych przewodem 2,5mm2 ze względu na ochronę przed prądem przetężeniowym jest poprawne.

 

 

W artykule zajęliśmy się kwestią doboru zabezpieczeń obwodów elektrycznych, ze względu o ich ochronę przed prądem przetężeniowym, podczas rzeczywistego doboru zabezpieczenia należało by jeszcze zweryfikować m.in. kwestie związane z zabezpieczeniem przed prądami zwarciowymi oraz ochroną przed porażeniem prądem elektrycznym – tymi kwestiami zajmiemy się w kolejnych artykułach.

 

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.